Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul i forbindelse med observationsprojektorienteret forløb, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i grundlæggende metoder til observation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • observationsmetode herunder indsamling og analyse af klinisk observationsdata
 • observatørrollen og observationstyper samt videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til observationsmetoder
 • etiske problemstillinger i forbindelse med observatørrollen
 • musikanalyse herunder grafisk notation i forhold til eksempler fra musikterapeutisk praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • på et grundlæggende niveau at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til musikterapeutisk praksis, beskrive valg af observationsmetode samt indsamle og anvende relevant data i forhold til den valgte problemstilling
 • at beskrive observerede musikterapeutiske forløb, herunder skelne normative, vurderende refleksioner eller andre værdiladede subjektive tilkendegivelser fra faglige og kontrollerede subjektive tilkendegivelser
 • grundlæggende erfaring med klargørelse af audio- eller videooptagelser til analyse
 • at analysere observationsdata herunder musikalske data og diskutere forholdet mellem observation, teori, etik og videnskabsteori 
 • på et grundlæggende niveau at beherske akademisk skriftlighed samt musikanalyse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

 • at analysere og diskutere sagligt ud fra egne oplevelser og iagttagelser samt ud fra en defineret problemstilling
 • at analysere observationsdata herunder musikalsk data og diskutere forholdet mellem observation, teori og videnskabsteori
 • at relatere observeret klinisk musikterapipraksis i forhold til en fremtidig rolle som musikterapeut.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnObservation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet skal skrives i gruppe og prøven foregår som en samtale mellem den studerende,
eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende.

Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelObservation and Description of Music Therapy Practice
ModulkodeBAMTP20245
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet