Musikterapeutisk sangskrivning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tilrettelægges som et kursusmodul (ugekursus) der omfatter musikalsk-praktisk træning i anvendelse af sangskrivning samt viden om anvendelse af musikterapeutisk sangskrivning i forhold til forskellige målgrupper og behandlingsmæssige kontekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

  • musikterapeutisk sangskrivningsteori og praksis i forhold til forskellige klientgrupper
  • empirisk forskning i anvendelse af sangskrivning i forhold til forskellige klientgrupper
  • analyse af sangskrivningsprocesser herunder tekst og musikanalyse ud fra videnskabsteoretiske principper
  • at tilrettelægge enkeltstående sangskrivningssessioner eller længere sangskrivningsforløb i individuelle forløb.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne analysere en valgt sang og reflektere over dens potentielle anvendelse og formidle denne refleksion i en musikalsk analyse udformet i starten af kursusmodulet
  • at komponere sange bestående af tekst, melodi og harmoni sammen med eller til en given klient/klientgruppe
  • at tilrettelægge enkeltstående sangskrivningssessioner
  • at begrunde valget af sangskrivning som musikterapeutisk intervention i relation til en vurdering af klientbehov
  • at analysere sangskrivningsprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at analysere og anvende sangskrivning (tekst og musik) som målrettet musikterapeutisk interventionsform i forhold til forskellige musikterapeutiske målgrupper og behandlingsmæssige kontekster.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapeutisk sangskrivning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse.

Re-eksamen
En intern mundtlig og skriftlig prøve i ”Musikterapeutisk sangskrivning” (Songwriting in Music Therapy).Prøven tager udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet musikalsk analyse af udvalgt sang, jf. modulets målbeskrivelse, hvorefter den studerende fremfører en selvskreven sang på baggrund af en udleveret opgave. Resten af prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og intern medbedømmer om sangens potentialer i forhold til den kliniske kontekst umiddelbart efter afslutningen af kursusforløbet
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSongwriting in Music Therapy
ModulkodeBAMTP202020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulets placering er på 3. eller 5. semester (kurset afholdes hvert år med de to semestre samlet)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet