Gruppesupervision af klinisk musikterapi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, hvis formål er at træne den studerende i at modtage supervision i gruppe ud fra førstehåndserfaringer med musikterapiudøvelse i det aktive projektorienterede forløb på 6. semester. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • basale etiske forhold vedrørende udøvelse af musikterapi, herunder problemstillinger vedrørende rollen som henholdsvis studerende i et projektorienteret forløb og udøver af musikterapi
 • anvendelse og betydning af supervision i forhold til aktiv udøvelse af musikterapi
 • opstilling og løbende revidering af målsætninger for musikterapiforløb
 • metoder til gennemførelse, dokumentation og beskrivelse af terapiforløb.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over eget terapeutisk udviklingsforløb ud fra kliniske temaer der har været bearbejdet i gruppesupervisionen
 • at reflektere over erfaringen med det projektorienterede forløb med henblik på at identificere ressourcer og arbejdsområder både klinisk og tværfagligt
 • at vurdere terapeutrollens indflydelse på psykodynamiske processer i de konkrete musikterapiforløb.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at reflektere over egen læringsproces i gruppesupervision og relatere den til kliniske temaer i det projektorienterede forløb
 • identificere såvel egne ressourcer som arbejdsområder i forhold til det kliniske arbejde i det projektorienterede forløb
 • at reflektere over sammenhæng mellem klientproblematik og målsætning for terapiforløb samt foretage en vurdering af graden af opfyldelse af målsætningen.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en betingelse for at påbegynde det projektorienterede forløb på uddannelsens 6. semester, og herunder at tilmelde sig tilhørende prøve, at den studerende forinden har bestået samtlige prøver.

Prøver

Prøvens navnGruppesupervision af klinisk musikterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave i form af en rapport, hvor den studerende redegør for den erfaringsdannelse, han/hun har erhvervet i forbindelse med det projektorienterede forløb og den tilhørende gruppesupervision.

Rapporten skal være på mindst 3 sider og højst 5 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGroup Supervision of Clinical Music Therapy
ModulkodeBAMTP202019
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet