Terapirettet krop og stemme

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal træning i og bevidsthed om anvendelse af krop og stemme i musikterapeutisk behandling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • lytteperspektiver som erkendelse og terapeutisk redskab
 • sammenhængen mellem stemmeudtryk, kropsoplevelser og psykisk tilstand
 • stemme-assessment
 • terapeutiske metoder, hvor krop og stemme anvendes til at fremme såvel fysisk som psykisk udvikling
 • stemmens anvendelse i musikterapi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at støtte integration mellem krop, stemme og psyke
 • lytteperspektiver som afsæt for arbejdet med krop og stemme samt opbygning af relationer
 • at bruge egne kropslige og stemmemæssige ressourcer og erfaringsbaserede udviklingspotentialer i forhold til personligt udtryk og terapeutisk forholdemåde
 • at reflektere over hvordan krop og stemme kan anvendes til at fremme terapeutiske processer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at være bevidst om sammenhængen mellem krop og stemme samt den psykiske tilstand
 • at inddrage lytteperspektiver i relationer og udviklingsprocesser
 • at reflektere over brug af egne kropslige og stemmemæssige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en fremtidig rolle som musikterapeut.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTerapirettet krop og stemme
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport med
beskrivelser af og refleksioner over egne kropslige og stemmemæssige erfaringer fra kurset
med inddragelse af relevante psykologiske teorier.

Opgaven bedømmes af eksaminator. Rapporten må mindst være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Body and Voice Work
ModulkodeBAMTP202016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet