Læreterapi: Gruppeterapi 3

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

  • gruppemusikterapi og om integration af andre terapeutiske tilgangsvinkler til musikterapi
  • egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til den erfarede gruppeproces
  • betydningen af at sprogliggøre følelsesmæssige og relationelle erfaringer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende færdigheder i

  • at anvende musikalske og andre terapeutiske udtryksmidler dynamisk i en gruppeterapeutisk ramme
  • at reflektere over egen lærings- og udviklingsproces, herunder musikkens rolle og betydning i denne
  • på et basalt niveau at identificere og anvende mentalisering
  • at anvende relevant fagterminologi i forhold til at beskrive den læreterapeutiske proces.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende kompetencer til

  • på basalt niveau at kunne vurdere egne ressourcer, grænser og udviklingspotentialer i relation til en kommende musikterapeutfunktion
  • at skabe mening og sammenhæng i egne og andres følelser og erfaringer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Gruppeterapi 3
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit
gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit
læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien, herunder reflektere over egne
relations/interaktions-mønstre og vise en uddybet selvforståelse, sætte det i relation til gruppens udvikling, beskrive musikkens rolle og betydning samt anvende relevant fagterminologi.

Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Group Therapy 3
ModulkodeBAMTP202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet