Problembaseret læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus med en introduktion til problembaseret læring i forhold til teoretiske, musikalske og terapeutiske læringsmål.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om: 

  • problembaseret læring og porteføljearbejde
  • problemformulering og metodevalg
  • anvendelse af vejledning samt stadier i projektarbejde
  • akademisk skriftlig fremstilling og informationssøgning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende færdigheder i:

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • begrunde metodevalg i forhold til en problemformulering
  • informationssøgning
  • systematisk dokumentation af egen læring i porteføljearbejde i forhold til teoretiske, musikalske og terapeutiske læringsmål.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende kompetencer til

  • at diskutere metodevalg i forhold til problemformulering
  • at opstille læringsmål ud fra en problembaseret indfaldsvinkel til teoretisk, musikalsk og terapeutisk læring.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Reeksamen:
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i et af eksaminator stillet spørgsmål/opgave vedrørende en problemformulering.

Normeret prøvetid: 20 min
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAMTP20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet