Musikalsk ledelse 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter grundlæggende instruktionsteknikker, ledelse af samspilsgrupper, praktisk hørelære, praktisk-musikalsk træning i becifringsspil ved lead-sheet (becifring og melodinoteret oplæg) på den studerendes akkompagnementsinstrument samt improvisation på hovedinstrument med udgangspunkt i musikalske parametre.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

  • instruktion og ledelse af samspilsgrupper
  • musikalsk fagterminologi på et grundlæggende niveau
  • harmoniseringsteorier og tonalitet herunder transponering og simplificering
  • stemmebrug.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

  • tydelig instruktion og ledelse af en samspilsgruppe, hvor gruppens musikalske niveau er kendt
  • akkompagnere en samspilsgruppe som led i instruktionen
  • at transponere og simplificere becifringsspil i en samspilsgruppe
  • at udføre en spontan improvisation ud fra opgivne musikalske parametre.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til:

  • at lede en samspilsgruppe, så det musikalske oplæg er tilpasset gruppens musikalske niveau
  • at akkompagnere en samspilsgruppe
  • at reflektere over egne musikalske ressourcer og potentialer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikalsk ledelse 1
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår i to dele.
En uge inden prøven afleverer den studerende 2 normalsider, hvor egne stemmemæssige
ressourcer og potentialer analyseres.
Del 1 foregår ved, at den studerende under selve prøven instruerer og leder en gruppe af
medstuderende i at fremføre et selvvalgt nummer, som den studerende på forhånd har
nedskrevet i lead-sheet. Den studerende skal selv akkompagnere i nummeret på sit
akkompagnementsinstrument. Det forventes, at den studerende på stedet tilpasser nummeret i forhold til sværhedsgrad og individuelt musikalsk niveau samt finder en passende toneart for sangere.
Del 2 foregår ved, at den studerende ud fra et improvisationsoplæg fra eksaminator laver en
improvisation på sit hovedinstrument med udgangspunkt i musikalske parametre.

Normeret prøvetid: 30 min. med en forberedelsestid på 10 min til improvisationsoplægget.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Instruction 1
ModulkodeBAMTP20166
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet