Observation og beskrivelse af klinisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul i forbindelse med en observationspraktik, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i grundlæggende metoder til observation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • observationsmetode herunder indsamling og analyse af klinisk observationsdata
 • observatørrollen og observationstyper samt videnskabsteoretiske problemstillinger i fht. observationsmetoder
 • etiske problemstillinger i forbindelse med observatørrollen
 • musikanalyse herunder grafisk notation i forhold til eksempler fra musikterapeutisk praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til musikterapeutisk praksis, beskrive valg af observationsmetode samt indsamle og anvende relevant data i forhold til den valgte problemstilling
 • at skille normative, vurderende refleksioner eller andre værdiladede subjektive tilkendegivelser fra faglige og kontrollerede subjektive tilkendegivelser
 • at beskrive observerede musikterapeutiske forløb, herunder skelne mellem beskrivende og vurderende observation
 • grundlæggende musikanalyse herunder grafisk notation af konkret materiale fra observationspraktikforløb
 • beskrive og analysere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forbindelse med observation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

 • at analysere og diskutere sagligt ud fra egne oplevelser og iagttagelser samt ud fra en defineret problemstilling
 • at analysere observationsdata herunder musikalsk data og diskutere forholdet mellem observation, teori og videnskabsteori
 • at relatere observeret klinisk musikterapipraksis i forhold til en fremtidig rolle som musikterapeut.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnObservation og beskrivelse af klinisk praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet skal skrives i gruppe og prøven foregår som en samtale mellem den studerende,
eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende.

Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelObservation and Description of Clinical Practice
ModulkodeBAMTP20165
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet