Videnskabsteori i klinisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i forskellige forskningsmetoder og deres videnskabsteoretiske grundlag i forhold dokumentation af klinisk praksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • forskningsstrategier og deres hensigtsmæssighed
  • videnskabsteoretiske problemstillinger, som er knyttet til forskellige forskningsmetoder i forhold til dokumentation af klinisk praksis
  • dataindsamling med henblik på dokumentation af klinisk praksis

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at forholde sig til et specifikt, fagrelateret problem i forhold til dokumentation af klinisk praksis, begrunde forskningsmetode, søge og anvende videnskabsteoretisk og forskningsmetodisk litteratur
  • at anvende forskellige forskningsmetoder i forhold til data, karakterisere dem videnskabsteoretisk og begrunde deres hensigtsmæssighed i forhold til dokumentation af klinisk praksis
  • beskrive og analysere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forbindelse med forskning

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at forholde sig til forskellige forskningsmetoder, karakterisere deres videnskabsteoretiske fundament og vurdere deres relevans i forhold til dokumentation af klinisk praksis
  • at kunne forholde sig til fagrelaterede problemstillinger i forhold til dokumentation af klinisk praksis
  • forholde sig til etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forbindelse med dokumentation af klinisk praksis

Modulet afsluttes på 4. eller 5. semester med:

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori i klinisk praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståesved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende løsning af samtlige mundtlige og skriftlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Reeksamen:
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af eksaminator stillet skriftlig opgave 14 dage inden eksamination vedrørende en videnskabsteoretisk problemstilling i forhold til klinisk praksis.
Normeret prøvetid: 30 min
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Den udarbejdede opgave.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science in Clinical Practice
ModulkodeBAMTP201623
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulets placering: 4. eller 5. semester (modulet udbydes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det).
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet