Problembaseret læring i klinisk kontekst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i problembaseret læring inden for en klinisk kontekst på et videregående niveau.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • problembaseret læring og porteføljearbejde i klinisk kontekst
  • problemformulering og metodevalg på videregående niveau
  • akademisk skriftlig fremstilling og udvidet informationssøgning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere og formulere et problem inden for kliniske områder
  • begrunde og udvikle undersøgelsesmetode i forhold til en problemformulering
  • informationssøgning på udvidet niveau
  • systematisk dokumentation af klinisk praksis vha. porteføljearbejde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at diskutere undersøgelsesmetoder i forhold til forskellige problemformuleringer
  • at diskutere klinisk praksis ud fra en problembaseret indfaldsvinkel.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i klinisk praksis
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i et af eksaminator stillet spørgsmål/opgave vedrørende en problemformulering i en klinisk kontekst.

Normeret prøvetid: 20 min

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Clinical Practice
ModulkodeBAMTP201622
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulets placering: 4. eller 5. semester (modulet udbydes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det).
Valgfrit modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet