Projektorienteret forløb

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler det kommunikationsfaglige områdes praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er et ophold i en relevant virksomhed, organisation eller institution hvor den studerende indgår i et samarbejde om opgaveløsning på et kommunikationsfagligt grundlag. Det projektorienterede forløb har til formål at give den studerende erfaring med at afprøve og anvende opnåede, faglige kompetencer i en kommunikationsrelateret praksissammenhæng og herved opnå erfaring med et felt, den studerende er interesseret i at arbejde indenfor. 

Et projektorienteret forløb på 10 ECTS skal svare til 275 arbejdstimer indbefattet ophold og eksamen inkl. afrapportering. Det svarer til ca. 7 ugers fuldtidsarbejde ved virksomheden/organisationen/institutionen, men kan planlægges og tilrettelægges efter individuelt behov. Den studerende står selv for at opsøge og indgå aftale med relevant virksomhed/organisation/institution. Den studerende skal tilrettelægge forløbet således, at der er plads til at følge semestrets andre fag.  

Den studerendes arbejdsforløb belyses via en portfolie, som den studerende medbringer og præsenterer til eksamen.  

Der tildeles en vejleder, og modulet organiseres som et praksisorienteret forløb i en relevant virksomhed/organisation/institution. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • praksis inden for det kommunikationsfaglige område 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne anvende kommunikationsfaglige metoder og redskaber i praksis  

  • at kunne vurdere praktiske kommunikationsfaglige problemstillinger og begrunde og vælge relevante kommunikationsfaglige løsningsmodeller 

  • at formidle kommunikationsfaglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialiste

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • at kunne håndtere udviklingsorienterede kommunikationsopgaver 

  • selvstændigt at indgå i kommunikationsfagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 

  • at kunne reflektere sine problem- og projektorienterede kompetencer i en praksissammenhæng 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i den studerendes portfolie, hvad enten denne er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Portfolien betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projekt: krav til projektet fremgår af semesterbeskrivelsen.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe. 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Portfolien og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-Oriented Course
ModulkodeBAKDM20249
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet