Logik, argumentation og kunstig intelligens

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at bibringe den studerende en grundlæggende og bred forståelse for logik og computationelle systemer i forhold til betydningen af argumentationens centrale rolle for kommunikation og erkendelse, betydningen og anvendelsen af denne i formalisering, dels argumentationens særlige natur, herunder specielt de logiske træk ved argumentation og dels logikkens centrale rolle i formalisering, især i forhold til formel ontologi og generativ kunstig intelligens.

Kurset introducerer den logiske og konceptuelle analyse af naturligsproglig kommunikation og argumentation med henblik på at afgøre om konkrete argumenter er gyldige, og introducerer til den rolle logikken spiller i forhold til formel ontologi. Kurset introducerer kunstig intelligens og filosofiske, etiske og informatiske aspekter derved.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af: 

  • argumentation som kommunikationsform, herunder argumentationens logiske karakter og forskellige metoder til at analysere argumentation 

  • genrer af kunstig intelligens og dens filosofiske, etiske og informatiske anvendelsesområder 

  • logikkens betydning i relation til formelle ontologier 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende logiske metoder og teorier til at analysere konkret argumentation med henblik på, dels at forstå og fortolke argumentationen, dels at afgøre argumentationens gyldighed 

  • anvende generativ kunstig intelligens til at løse informatiske problemstillinger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • at håndtere komplekse argumentationer  

  • selvstændigt at beskrive de logiske relationer der gør sig gældende i formelle ontologier 

  • at kunne kritisk og konstruktivt håndtere generativ kunstig intelligens og vurdere dets konsekvenser i brug 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLogik, argumentation og kunstig intelligens
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Skriftlige opgaver bedømmes alene af eksaminator. Mundtlig eksamen med deltagelse af intern medbedømmer
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Det er tilladt at bruge generativ kunstig intelligens med udgangspunkt i de af universitetet fastsatte rammer.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLogics, Argumentation and Artificial Intelligence
ModulkodeBAKDM20248
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet