Public Affairs

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget ”Public affairs” omfatter en bred tilgang til organisationers og gruppers arbejde med at sikre og forandre deres omdømme hos diverse modtagere. Der kan være tale om lobbyisme, medierelationer, målgrupperelationer og håndtering af enkeltsager.

På modulet er der særligt fokus på public affairs som kommunikativt omdømmearbejde, og der inddrages forskellige forståelser af offentlighed(er), på hvilken baggrund relevante cases og problemstillinger analyseres. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • public affairs som omdømmearbejde og dets kommunikative karakteristika 

  • relevante analysemetoder til at forstå public affairs som omdømmearbejde, herunder dets kommunikative karakteristika 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at identificere, beskrive og demonstrere indsigt i public affairs  

  • at anvende relevant teori og metode i forhold til at analysere public affairs som omdømmearbejde, herunder dets kommunikative karakteristika 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til:

  • selvstændigt at analysere og kritisk vurdere public affairs arbejde som omdømmearbejde, herunder dets kommunikative karakteristika 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPublic Affairs
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Affairs
ModulkodeBAKDM202445
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet