Kommunikation og individ

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets tema er kommunikation og individ. Der arbejdes med og tilbydes undervisning i teoretiske og analytiske tilgange til at forstå individers erkendelse af kommunikative sammenhænge og muligheder for at indgå i samme. Der fokuseres på præmisserne for kommunikation set ud fra modtager- og brugerperspektiver.  

Modulet tager udgangspunkt i såvel psykologiske, sociologiske som kultur- og diskursteoretiske tilgange og centrale begreber fra disse som fx æstetik, oplevelse, perception, emotion, roller, identitet, magt og etik.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teori, metode og praksis i relation til kommunikation og individ  

  • medie-, kommunikations- eller informationsvidenskabelige problemstillinger i relation til kommunikation og individ  

  • etiske og erkendelsesteoretiske aspekter af menneskelig kommunikation  

  • fagrelevant videnskabsteori

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at begrunde og anvende videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til analyse af kommunikation og individ i en kommunikations-, medie eller og informationsvidenskabelig kontekst  

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger ved individets roller og mulighedsbetingelser i kommunikation samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • på et problemorienteret grundlag at identificere og strukturere eget læringsbehov samt indgå selvstændigt, organiserende og professionelt i faglige projektorienterede processer 

  • at håndtere komplekse teoretiske og metodiske problemstillinger i relation til kommunikation og individ 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og individ
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Antallet af sider i projektrapporten skal holdes indenfor følgende intervaller:
1 studerende: minimum 20 sider / maksimum 30 sider
2 studerende: minimum 30 sider / maksimum 40 sider
3 studerende: minimum 40 sider / maksimum 60 sider
4 studerende: minimum 50 sider / maksimum 80 sider
5 studerende: minimum 60 sider / maksimum 100 sider
6 studerende: minimum 70 sider / maksimum 120 sider

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and the Individual
ModulkodeBAKDM202417
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet