Kommunikationsprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en indføring i teorier om og metoder til næranalyse af interpersonelle kommunikationsprocesser, samt sociologiske og psykologiske teorier til at forstå og tolke disse processer.  Der tages udgangspunkt i empirisk-autentiske situationer, spændende fra ansigt-til-ansigt til medieret interpersonel kommunikation, og der arbejdes med samspillet mellem forskellige kommunikative udtryksformer som fx verbale, parasproglige, kropslige og materielle.  

Endvidere udbydes undervisning i fagrelevant videnskabsteori, samt kommunikationstræning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teori, metode og praksis til forståelse og næranalyse af kommunikationsprocesser spændende fra ansigt-til-ansigt til medieret interpersonel kommunikation i forskellige kontekster 
  • teori om forskellige kommunikationsprocessers form, situering, formidling og konsekvens 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere og anvende teori i næranalyse af kommunikationsprocesser 

  • at beskrive, analysere og vurdere kommunikationsprocesser i forskellige kontekster på et grundlæggende niveau 

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i studiet af kommunikationsprocesser, samt begrunde og vælge relevante undersøgelses- og analysemetoder 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring om kommunikationsprocesser i forskellige læringsmiljøer 

  • at selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kommunikationsprocesser med en professionel tilgang 

  • på et problemorienteret læringsgrundlag, at agere kritisk og konstruktivt i komplekse kommunikationssituationer i studie- og arbejdssammenhænge 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at de studerende har deltaget i øvelsen i Kommunikationstræning.

Prøver

Prøvens navnKommunikationsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Antallet af sider i projektrapporten skal holdes indenfor følgende intervaller:
1 studerende: minimum 20 sider / maksimum 30 sider
2 studerende: minimum 30 sider / maksimum 40 sider
3 studerende: minimum 40 sider / maksimum 60 sider
4 studerende: minimum 50 sider / maksimum 80 sider
5 studerende: minimum 60 sider / maksimum 100 sider
6 studerende: minimum 70 sider / maksimum 120 sider

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Processes
ModulkodeBAKDM202415
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet