Kommunikationsprodukter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i teoretisk og analytisk-metodisk arbejde med kommunikationsprodukter. Kommunikationsprodukter omfatter forskellige typer af medieret kommunikation (det kan fx være skriftsproglige, auditive, visuelle, audiovisuelle eller kombinationer heraf såvel interaktive som ikke interaktive), og der fokuseres på kommunikationsprodukternes multimodale form, betydning og kontekst. Det teoretiske grundlag er kommunikationsteorier, teorier om æstetiske virkemidler og teorier om tegn- og betydningsproduktion.  

Endvidere udbydes undervisning i fagrelevant videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teori og metode til analyse af kommunikationsprodukter 
  • og evne til at reflektere over videnskabelige teorier, metoder og praksisser i forbindelse med analyse af kommunikationsprodukter 
  • fagrelevant videnskabsteori  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • anvendelse af relevante videnskabelige metoder og redskaber i forhold til analyse af kommunikationsprodukter  
  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger ved kommunikationsprodukter samt begrunde og vælge relevante analysemodeller  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompettencer til:

  • ansvarligt, selvstændigt og kritisk at indgå i fagligt samarbejde omkring analyse af kommunikationsprodukter med en professionel tilgang 

  • at demonstrere en grundlæggende forståelse af egne læringsbehov  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsprodukter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Antallet af sider i projektrapporten skal holdes indenfor følgende intervaller:
1 studerende: minimum 20 sider / maksimum 30 sider
2 studerende: minimum 30 sider / maksimum 40 sider
3 studerende: minimum 40 sider / maksimum 60 sider
4 studerende: minimum 50 sider / maksimum 80 sider
5 studerende: minimum 60 sider / maksimum 100 sider
6 studerende: minimum 70 sider / maksimum 120 sider

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Product
ModulkodeBAKDM20222
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 1. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet