Design og IKT med organisation som kontekst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet behandler, hvordan forskellige kommunikationsformer og it-systemer tages i anvendelse med strategiske intentioner om fx udvikling i organisationer. Den studerende vælger at tone sin faglighed, idet der fokuseres på enten organisationers interne eller eksterne kommunikation.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • realiseringen af strategisk kommunikation, herunder relationen mellem menneskelige og tekniske forudsætninger herfor 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til analyse, udvikling og implementering af kommunikation og informationsteknologiske løsninger, idet der er fokus på disse løsningers organisatoriske betydning  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at arbejde kritisk og konstruktivt med at understøtte samarbejde, kommunikation og interaktion i digitale miljøer under hensyntagen til deres konkrete organisatoriske indlejring 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og IKT med organisation som kontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve der tager udgangspunkt i et af en eller flere studerende udarbejdet it-design, der understøtter kommunikation i organisationer.

Prøvetiden er normeret til 15 minutter pr. studerende plus 5 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 20 minutter i alt ved individuel studerende.

Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and ICT in an Organizational Context
ModulkodeBAKDM20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet