Organisationskommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med teori, metode og praksis med henblik på forståelse, analyse og udvikling af organisationskommunikation, herunder også i digitale og informationsteknologiske sammenhænge. Flere perspektiver på organisationskommunikations betydning undersøges, idet kommunikation både kan ses som intentionel og strategisk og som udtryk for processer, der skaber organisationer. I forbindelse med modulet undervises i fagrelevant videnskabsteori og metode.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om of forståelse af:

  • teori, metode og praksis inden for organisationskommunikation  

  • problemstillinger i relation til organisationskommunikation 

  • fagrelevant videnskabsteori og metode 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne anvende teori og metode til beskrivelse og analyse af organisationskommunikation  

  • kritisk at vurdere og/eller udvikle organisationskommunikation  

  • at begrunde og vælge relevante kvalitative og/eller kvantitative metoder til at beskrive, analysere og vurdere organisationskommunikation 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til analyse og udvikling af organisationskommunikation 

  • selvstændigt at kunne indgå i kommunikationsfagligt samarbejde der involverer organisationskommunikation  

  • at have praktisk forståelse for, at organisationskommunikation udvikles og praktiseres i komplekse sammenhænge, deriblandt en flerhed af modaliteter

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationskommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Communication
ModulkodeBAKDM20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 3. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet