Skriftlig kommunikation og retorik i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter træning i dels tilrettelæggelse af skriftlige kommunikationsgenrer, dels aflæsning af de kommunikationssituationer, teksterne indgår i. Modulets formål er at introducere til centrale skriftsproglige begreber og formidlingsmæssige virkemidler og opøve den studerendes skriftlige kompetencer gennem skriveøvelser og viden om skriveprocesser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om of forståelse af:

  • tilrettelæggelsen af skriftlig kommunikation med afsæt i genrekonventioner og kommunikationssituationer 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende relevante centrale skriftsproglige begreber og formidlingsmæssige virkemidler ved tilrettelæggelsen af skriftlig kommunikation på et grundlæggende niveau

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til udvikling og evaluering af skriftlig kommunikation 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig kommunikation og retorik i praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Skriftlig

Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Besvarelsen bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication and Rhetorics in Practice
ModulkodeBAKDM20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet