Kommunikationsprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en indføring i teorier om og metoder til næranalyse af interpersonelle kommunikationsprocesser, samt sociologiske og psykologiske teorier til at forstå og tolke disse processer.  Der tages udgangspunkt i empirisk-autentiske situationer, spændende fra ansigt-til-ansigt til medieret interpersonel kommunikation, og der arbejdes med samspillet mellem forskellige kommunikative udtryksformer som fx verbale, parasproglige, kropslige og materielle.  

Endvidere udbydes undervisning i fagrelevant videnskabsteori, samt kommunikationstræning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teori, metode og praksis til forståelse og næranalyse af kommunikationsprocesser spændende fra ansigt-til-ansigt til medieret interpersonel kommunikation i forskellige kontekster 
  • teori om forskellige kommunikationsprocessers form, situering, formidling og konsekvens 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere og anvende teori i næranalyse af kommunikationsprocesser 

  • at beskrive, analysere og vurdere kommunikationsprocesser i forskellige kontekster på et grundlæggende niveau 

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i studiet af kommunikationsprocesser, samt begrunde og vælge relevante undersøgelses- og analysemetoder 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring om kommunikationsprocesser i forskellige læringsmiljøer 

  • at selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kommunikationsprocesser med en professionel tilgang 

  • på et problemorienteret læringsgrundlag, at agere kritisk og konstruktivt i komplekse kommunikationssituationer i studie- og arbejdssammenhænge 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Det er en forudsætning for deltagelse i prøven at øvelsen i Kommunikationstræning er gennemført.

Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Processes
ModulkodeBAKDM20205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet