Interaktive Digitale Medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet udarbejdes i løbet af uddannelsen i Interaktive digitale mediers 6. semester. Projektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler specialiseringen i interaktive digitale medier Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på det valgte sprog. I modulet arbejdes med teori og metode i relation til det digitale mediepotentiale, brugerpositioner og brugergenereret indhold og interaktive digitale platforme og digitale indholdsproduktion.

Emnet for projektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • forskningsbaseret teori, videnskabelig metode og praksis inden for interaktive digitale medier samt refleksion over samme

  • videnskabsteoretiske begreber og etiske sagsforhold i relation til interaktive digitale medier  

  • interaktive digitale platforme, digital indholdsproduktion, brugerpositioner og brugergenereret indhold

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne anvende interaktive digitale mediers videnskabelige teorier, metoder og edskaber
  • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til interaktive digitale medier samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til interaktive digitale platforme, digital indholdsproduktion, brugerpositioner og brugergenereret indhold
  • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge der involverer interaktive digitale medier  
  • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i komplekse og udviklingsorienterede situationer 
  • på kritisk og konstruktiv vis at kunne samarbejde om løsningen af komplekse problemstillinger inden for interaktive digitale mediers område med fokus på interaktive digitale platforme, digital indholdsproduktion, brugerpositioner og brugergenereret indhold

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktive digitale medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 30 min

Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

I tilfælde af reeksamen henvises til den gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteractive digital media
ModulkodeBAKDM202043
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 6. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet