Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på organisatorisk læring, kommunikation og intervention herunder individets kommunikative kompetencer til at intervenere i organisationer her-og-nu med henblik på organisationskommunikative problemstillinger. De studerende introduceres til teorier, analysebegreber og interventionsmetoder i relation til organisatorisk læring og trænes i at anvende disse i praksis.

Formålet med modulet er, at den studerende opnår teoretisk-analytisk viden og empirisk indsigt i organisatorisk læring, kommunikation og interventionsmetoder samt forskellige typer af konsulentmetoder og -roller og de hermed forbundne kommunikative kompetencer. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • organisatorisk læring og hvordan denne læring understøttes via kommunikativ intervention 
 • organisationskommunikation i lyset af intervention 
 • interventionsmetoder i relation til udvikling af kontekstafhængig organisatorisk læring og kommunikative processer 
 • forskellige typer af konsulentmetoder og -roller og de hermed forbundne kommunikative kompetencer 
 • sammenhængen mellem læring, kommunikation, intervention og organisation 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere konkrete udviklingsforløb i organisationer med henblik på læring 
 • at analysere og reflektere over de kommunikative aspekter af arbejdet med at praktisere læringsprocesser i organisationer 
 • at analysere og intervenere i forhold til organisationskommunikative problemstillinger 
 • at agere bevidst om og konstruktivt i forhold til egne kommunikative kompetencer i relation til organisationskonsultation

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere lærings- og udviklingsforløb i organisationer 
 • at udvælge interventions- og konsulentmetoder i relation til en given kontekst 
 • at interagere professionelt med rekvirenten i forbindelse med gennemførelse af organisatoriske lærings-, udviklings- og konsulentforløb 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Skriftlig

Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConsulting in Organizations, Organizational Learning and Communication
ModulkodeBAKDM202042
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 6. semester

Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 1 af 2
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet