Digitale metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i brugen af forskellige metoder til at analysere kommunikation og information i digitale medier. Der tages udgangspunkt i såvel metoder til indsamling af digitale spor og objekter (fx tekst, billeder og sociale netværk) som teorier og metoder til at analysere disse data. Endvidere arbejdes der med at omsætte og formidle data i relevante præsentationsformer fx visualisering.  

Den/de studerende skal selvstændigt udforme og udføre et relevant undersøgelsesdesign til undersøgelse af et afgrænset område af kommunikation i digitale medier. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå vden om og forståelse af:

  • teori og metode i relation til indsamling og analyse af data fra digitale medier, som fx tekst, billeder og (sociale) netværk 

  • etiske og juridiske problemstillinger vedrørende online dataindsamling og -analyse 

  • og forståelse for de forskellige teorier og metoders muligheder og begrænsninger 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at indsamle og analysere data fra eller om kommunikation og information i digitale medier 

  • at begrunde og vælge relevante indsamlings- og analysemetoder til forståelse af teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til kommunikation i digitale medier 

  • at kunne omsætte og formidle digitale data til grund for analyse i både akademisk og professionel kontekst 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt og kritisk at indgå fagligt og tværfagligt samarbejde i brugen af digitale metoder 

  • at kunne håndtere brugen og udviklingen af digitale metoder i studie- eller arbejdssammenhænge på professionel vis  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitale metoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet og gennemført undersøgelsesdesign.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 15 minutter pr. studerende og 5 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 20 minutter i alt ved individuelle studerende.

Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Methods
ModulkodeBAKDM202037
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet