Transmedial design og kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet arbejdes med teori og metode til forståelse, analyse og design af transmediale fænomener. Endvidere arbejdes med indholdstilrettelæggelse og produktion af transmedia, herunder kreative processer og teknologiforståelse. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • teorier om trans-media og cross media fænomener 

 • funktionelle og æstetiske dimensioner af transmedial design og kommunikation 

 • undersøgelses- og analysemetoder i relation til transmedial design og kommunikation 

 • medieplatformes strukturer og egenskaber 

 • kreativitet og kreative processer 

 • designmæssige aspekter vedrørende udvikling af informations-, kommunikations- og oplevelsesteknologi ud fra et brugercentreret perspektiv med særligt henblik på transmedial design og kommunikation 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne undersøge og evaluere allerede eksisterende transmediale designs  

 • design og produktion af transmediale fænomener 

 • at gennemføre og kritisk reflektere over kreative processer i relation til transmedial design og kommunikation 

 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til transmedial design og kommunikation  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • selvstændigt at kunne idéudvikle transmedial design og kommunikation gennem reflekterede valg og fravalg 

 • på kritisk og konstruktiv måde at deltage i transmedialt design ved at kunne identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger på forskellige medieplatforme  

 • at omsætte teoretisk og metodisk indsigt i kreative processer i konkrete individuelle og kollaborative transmediale udviklingsforløb

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransmedial design og kommunikation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser. 

Reeksamen: 

Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCross Media Design and Communication
ModulkodeBAKDM202035
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA Sidefag mediefag 6. semester og BA 6. semester Interaktive digitale medier
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet