Virksomhedsledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet repræsenterer en indføring i grundlæggende præmisser for virksomhedsledelse. Fokus for modulet er at tilvejebringe forståelse af grundlæggende problemstillinger og begreber vedrørende en virksomheds drift og indsigt i, hvilke faktorer der har betydning for en virksomheds mulighed for at klare sig ud fra en strategisk synsvinkel. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • grundlæggende problemstillinger vedrørende virksomhedsledelse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere virksomheders drift ud fra et ledelsesmæssig og strategisk perspektiv

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • kritisk at diskutere og reflektere over problemstillinger vedrørende virksomhedsledelse og strategi  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsledelse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Management
ModulkodeBAKDM202034
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet