Avanceret webdesign og analyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en indføring i avanceret webdesign og analyse af webdesign. Fokus for modulet er udvikling og analyse af webdesign, idet teorier om kommunikation, information, interaktion eller æstetik inddrages. Modulet omfatter design af webapplikationer, design for webbaseret interaktion, kommunikation og underholdning. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • avanceret webdesign og analyse med henblik på design af webbaseret interaktion, kommunikation og underholdning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere webdesign i perspektivet af kommunikation eller underholdning 

  • at implementere webdesign 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at arbejde med webdesign

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAvanceret webdesign og analyse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Webdesign and Analysis
ModulkodeBAKDM202033
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet