Effekt og evaluering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler effekt og evaluering af kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation – herunder effektmåling, evalueringsmetoder samt forskellige former for modtagerforståelse og avanceret receptionsanalyse. Desuden behandles aktuelle etiske og juridiske problemstillinger i offentlig, organisatorisk og kommerciel kommunikation. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • metoder i evaluering og effektvurdering af strategisk kommunikation 

  • kommunikations- og effektmål for kommunikation 

  • persuasive indsatsers effekt og evaluering 

  • avancerede metoder til modtagerundersøgelser og receptionsanalyse – både som led i præ- og post undersøgelser 

  • etik og jura i offentlig kommunikation og markedsføring 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vælge relevante evalueringsmetode til aktuelle opgaver 

  • at foretage evaluering og effektmåling som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

  • kritisk at kunne vurdere kommunikationsplanlægning og dens effekt ud fra forskellige kvalitative og kvantitative metoder 

  • at fungere konsultativt i forhold til vurdering, evaluering og effekt af kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffekt og evaluering
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEfficacy and Evaluation
ModulkodeBAKDM202032
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet