Kommunikationsplanlægning og medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler kommunikationsplanlægning herunder relationen mellem parterne i kommunikationen, valg af medie og budskabets konstruktion. Modulet udbygger den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i relation til strategisk kommunikation, kommunikationsdesign, medier og medieproduktion.

Der arbejdes med kommunikationsplanlægning, kommunikationsdesign, medievalg og medieproduktion herunder aktuelle kommunikations-, medie- og strategiformer i teori og praksis. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • kommunikationsplanlægning og kommunikationsdesign i teori og praksis 
  • kommunikations- og effektmål i strategisk kommunikation 
  • forskellige mediers og mediegenrers særlige kendetegn og muligheder i forbindelse med kommunikationsplanlægning og budskabers konstruktion

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • på et teoretisk og analytisk grundlag at gennemføre kommunikationsplanlægning og strategiske kommunikationsindsatser 
  • at foretage forundersøgelser af en kommunikationssituation i relation til afsender, budskab og modtager som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation gennem inddragelse af relevante videnskabelige metoder 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne gennemføre og vurdere kommunikationsplanlægning ud fra forskellige tilgange og metoder 
  • at fungere konsultativt i forhold til kommunikationsplanlægning 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsplanlægning og medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Skriftlig

Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Planning and Media
ModulkodeBAKDM202031
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 6. semester

Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 2 af 2
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet