Medieteknologi, kommunikation og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet arbejdes med viden om og forståelse af sammenhæng mellem teknologi og medier og for sammenspillet mellem medier, medieprodukter og centrale medie-, teknologi-, kultur- og samfundshistoriske strømninger. Der gives eksempler på medier, medieteknologi, medieindustri og medieinstitutioners betydning og konsekvenser for individ, samfund og kultur. Der opøves kompetencer til at analysere informations- og kommunikationsløsninger med henblik på modtagere og brugere, som er underlagt givne kontekstuelle variable og udrede, hvordan forskellige medieteknologier udgør en formende kraft både kulturelt, socialt og individuelt, samt hvordan kultur, samfund og individ på samme tid gensidigt former samme teknologier.   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teorier om sammenhænge mellem medier og teknologi 

  • teorier om samspillet mellem medier, medieprodukter og centrale kulturhistoriske og samfundshistoriske strømninger  

  • medie- og teknologihistorie  

  • medieindustrier og medieinstitutioner 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne indplacere et medieprodukt i en bredere kulturhistorisk, samfundshistorisk og teknologihistorisk sammenhæng 

  • at analysere og diskutere medier og medieprodukter en kultur- og samfundshistorisk kontekst

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • kritisk at kunne udrede, hvordan forskellige medieteknologier og konstellationer af medier og medieteknologier kan have en formende kraft socialt, kulturelt og individuelt, samt hvordan kulturer og individer på samme tid gensidigt former samme teknologier 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieteknologi, kommunikation og samfund
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet.

Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Technology, Communication and Society
ModulkodeBAKDM20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet