Fagets videnskabsteori: Kommunikation og Digitale Medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til modulets tema: Modulet omhandler videnskabsteoretiske, videnskabsfilosofiske og etiske sagsforhold og sætter den studerende i stand til at reflektere over og bearbejde videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet til teorier og metoder indenfor kommunikation og digitale medier.

Modulet samler op på de foregående semestrets undervisning i fagrelevant videnskabsteori og på den studerendes videnskabsteoretiske portefølje af videnskabsteoretiske overvejelser i relation til projektarbejdet.

Den studerendes indsigt i og refleksioner om betydningen af fagrelevant videnskabsteori videreudvikles, herunder med henblik på de kommende to semestre, hvor den studerende specialiserer sig i enten informationsvidenskab, interaktive digitale medier eller kommunikation på studiets 6. semester. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til kommunikation og digitale medier 

  • videnskabsfilosofiske og etiske sagsforhold i relation til kommunikation og digitale medier 

  • videnskabssociologiske og –historiske emner i relation til kommunikation og digitale medier 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over videnskabsfilosofiske problemstillinger og etiske sagsforhold i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation og digitale medier generelt 

  • selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne identificere, bearbejde og vurdere videnskabsteoretiske og etiske sagsforhold inden for kommunikation og digitale medier 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at tilegne sig ny viden og færdigheder til at håndtere komplekse videnskabsteoretiske spørgsmål i relation til kommunikation og digitale medier 

  • selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne diskutere og argumentere for et fagrelateret videnskabsteoretisk standpunkt 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagets videnskabsteori: Kommunikation og Digitale Medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en skriftlig opgaveaflevering, der belyser en specifik videnskabsteoretisk problemstilling med afsæt i kursuslitteraturen og med eksempler fra den videnskabsteoretiske portefølje. Opgavens problemstilling godkendes af eksaminator.

Sidetal: Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science: Communication and Digital Media
ModulkodeBAKDM202025
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet