Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets fokus er at designe, tilrettelægge og begrunde et kommunikationsdesign vha. interaktive digitale medier, kommunikation og/eller informationssystemer, der tager hensyn til og understøtter forholdet mellem afsender og brugers/modtagers kulturelle mønstre og værdier. Målet med kommunikationsdesignet kan være adfærds- eller holdningsændringer hos modtager samt udvidede videnshorisonter og/eller læring hos begge parter. Der arbejdes med kulturteori og analyse i relation til kultur og værdier samt designteori og metode.  

Projektmodulet afsluttes med en semesterkonference, hvor den studerende præsenterer sit arbejde. I forlængelse heraf eksamineres den studerende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teori, metode og praksis i relation til tilrettelæggelse af kommunikationsløsninger med særligt fokus på relationen mellem afsenders og modtagers kultur og værdisæt 

  • designmæssige processer i relation til kultur og værdier 

  •  kulturteoretiske og værdirelaterede problemstillinger 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i kommunikationsdesign med særligt fokus på kultur og værdier 

  • at identificere, udvikle og implementere kommunikations- og informationsvidenskabelige løsninger med hensyn til forholdet mellem afsenders og modtagers kulturelle mønstre og værdier 

  • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende kommunikationsdesign med fokus på kultur- og værdirelaterede problemstillinger til fagfæller og ikke-specialister 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt konstruktivt til ideudvikling og design i relation til kultur og værdier 

  • at deltage aktivt, samarbejdende, konstruktivt og kritisk i at udvikle kommunikationsmæssige løsninger med særligt fokus på kultur og værdier 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 3: Kultur og værdier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communication 3: Culture and Values
ModulkodeBAKDM202019
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet