Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikation, interaktive digitale medier og informationssystemer, der understøtter og realiserer oplevelser og underholdning under hensyntagen til tid- og rumrelaterede problemstillinger. Der arbejdes med designteori og metode, kreative processer, oplevelsesteori, æstetik og forløbsstrukturer i relation til oplevelser og underholdning. 

Projektmodulet afsluttes med en semesterkonference, hvor den studerende præsenterer sit arbejde. I forlængelse heraf eksamineres den studerende. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teori, metode og praksis i relation til tilrettelæggelse af kommunikations-, medie- og informationsvidenskabelige produkter og løsninger med særligt fokus på oplevelser og underholdning 

  • indholdsmæssige og æstetiske dimensioner af kommunikationsprodukter og processer 

  • kreative og designmæssige processer i relation til oplevelser og underholdning 

  • forståelse for og refleksion over æstetik og æstetisk teori 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til kommunikationsdesign, der understøtter eller realiserer underholdning og oplevelser i tid og rum

  • at identificere, udvikle og implementere medie-, kommunikations- og informationsvidenskabelige løsninger med henblik på at designe kommunikation der understøtter eller skaber underholdning og oplevelser 

  • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende tilrettelæggelse af oplevelser til fagfæller og ikke-specialister 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt konstruktivt til design af underholdning og oplevelser 

  • at deltage aktivt, samarbejdende, kreativt, konstruktivt og kritisk i at udvikle medie-, informationsteknologiske og kommunikationsmæssige løsninger, der understøtter og realiserer underholdning og oplevelser i tid og rum  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communiation 2: Experience, Time and Space
ModulkodeBAKDM202018
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet