Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikation og informationssystemer, der understøtter læring, netværksdannelse og organisering. Der arbejdes med designprocesser og hvordan kommunikation tilrettelægges med henblik på at realisere didaktiske, pædagogiske og organisatoriske mål. Den studerende opnår viden om læringsdesign, færdigheder i valg af passende designstrategier baseret på overvejelser om målgruppe, læringsmål og teknologiske muligheder samt kompetencer til at omsætte fagligheden i et konstruktivt virke. 

Projektmodulet afsluttes med en semesterkonference, hvor den studerende præsenterer sit arbejde. I forlængelse heraf eksamineres den studerende. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teori, metode og praksis i relation til design og tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsvidenskabelige produkter og løsninger med særligt fokus på samarbejde og læring  

  • kreative og designmæssige sider af udvikling og distribution af kommunikationsprodukter og processer i relation til læring netværksdannelse og organisering 

  • funktionelle og indholdsmæssige dimensioner af kommunikationsprodukter og processer i relation til læring, netværksdannelse og organisering

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til læring, netværksdannelse og organisering

  • at identificere, udvikle og implementere kommunikationsfaglige og informationsvidenskabelige løsninger med henblik på læring, netværksdannelse og organisering 

  • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende læring, netværksdannelse og organisering til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt i et konstruktivt virke i relation til læring, netværk, samarbejde og organisering 

  • i en problemorienteret kontekst at reflektere over egen læring og arbejde med udviklingen af egne kompetencer i forbindelse med udførelsen af givne opgaver

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe.

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communication 1: Learning, Network and Organization
ModulkodeBAKDM202017
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet