Informationspraksis og informationsadfærd

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fokus for modulet er informationspraksis og -adfærd: at udforske de mange forskellige måder hvorpå mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger information. Gennem modulet opnår de studerende forståelse for de vigtigste koncepter og teorier indenfor informationspraksis og –adfærd herunder informationssøgning som informationsadfærd og IKT-systemer i informationspraksis og adfærd.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teorier, koncepter og modeller inden for informationspraksis og -adfærd 

  • hvordan mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger eller ignorer og undgår information 

  • IKT-systemer som indgår i informationspraksis og -adfærd 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner og IKT-systemer 

  • at analysere hvordan mennesker organiserer deres personlige informationer og filer 

  • designe IKT-systemer til fremme af god informationspraksis og -adfærd 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til:

  • kritisk at reflektere over hvordan informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner påvirker designet af IKT-systemer 

  • selvstændigt at kunne bruge forskellige forskningsmetoder til at udføre en undersøgelse af konkrete informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationspraksis og informationsadfærd
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Hjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Practice and Information Behavior
ModulkodeBAKDM202016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet