Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter den mundtlige kommunikation som central for menneskelig interaktion og samliv, og at opøve den studerendes evne til at planlægge og praktisere hensigtsmæssig, mundtlig kommunikation. Gennem modulet tilegner den studerende sig teoretisk og praktisk viden om de særegne træk ved mundtlige kommunikationsgenrer og de hensyn, der skal tages i planlægningen af mundtlige henvendelser. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om of forståelse af:

  • kommunikation med fokus på retorik og menneskelig interaktion 

  • mundtlige kommunikationsgenrer og planlægningen heraf 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at identificere, beskrive og demonstrere indsigt i individets kommunikation ud fra en retorisk synsvinkel 

  • at anvende relevant teori og metode i forhold til planlægning af mundtlige fremstilling og de hensyn, der skal tages i planlægning af en mundtlig henvendelse 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at planlægge og udføre mundtlige henvendelser med afsæt i teoretisk og praktisk viden om retorik og mundtlige kommunikationsgenrer 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation: Retorik i praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Mundtlig

Prøven har form af en fri opgave. Den studerende skal fremlægge/fremstille en sag efter eget valg, herunder også eget valg i henseende til genre, over for et publikum og via denne mundtlige fremstilling godtgøre, at han/hun er fortrolig med formforhold på det retoriske område. Emnet (sagen) aftales på forhånd med eksaminator. Fremlæggelsen/fremstillingen må højst vare 15 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpeech and Oral Communication: Rhetorics in Practice
ModulkodeBAKDM202014
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet