Logik og argumentationsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at bibringe den studerende en grundlæggende og bred forståelse for, dels argumentationens centrale rolle i kommunikation og erkendelse, dels argumentationens særlige natur, herunder specielt de logiske træk ved argumentation, dels logikkens centrale rolle i formalisering, især i forhold til formel ontologi.

Kurset introducerer til den logiske og konceptuelle analyse af naturligsproglig kommunikation og argumentation med henblik på at afgøre om konkrete argumenter er gyldige, og introducerer til den rolle logikken spiller i forhold til formel ontologi. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • argumentation som kommunikationsform, herunder argumentationens logiske karakter og forskellige metoder til at analysere argumentation 

  • logikkens betydning i relation til formelle ontologier 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende logiske metoder og teorier til at analysere konkret argumentation med henblik på, dels at forstå og fortolke argumentationen, dels at afgøre argumentationens gyldighed 

Kompetencer

Den studernede skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at håndtere komplekse argumentationer 

  • selvstændigt at beskrive de logiske relationer der gør sig gældende i formelle ontologier 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLogik og argumentationsteori
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLogics and Argumentation Theory
ModulkodeBAKDM202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA 3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet