Æstetik og digitale medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets tema er æstetik og digitale medier, herunder forståelse, undersøgelse og vurdering af æstetiske virkemidlers muligheder og konsekvenser i kommunikation. Der arbejdes med æstetiske problemstillinger inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt vedrørende oplevelse af digitale medier. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • æstetiske problemstillinger i relation til kommunikation og digitale medier   

  • tilgange til æstetik inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende videnskabelige teorier og metoder til at analysere kommunikation i digitale medier med fokus på æstetik 

  • at analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til brug, betydning og oplevelse af æstetiske virkemidler samt begrunde og opstille relevante forståelsesmodeller 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at håndtere komplekse teoretiske og metodiske problemstillinger i relation til æstetik og digitale medier

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnÆstetik og digitale medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Skriftlig

Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAesthetics and Digital Media
ModulkodeBAKDM202012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 4./6. semester

Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet