Undersøgelses- og analysemetoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i grundlæggende undersøgelses- og analysemetoder i forbindelse med gennemførelse af videnskabelige undersøgelser inden for det informations-, kommunikations- og medievidenskabelige felt. Modulet arbejder med interviews og spørgeskemaer og modulet giver den studerende viden om og kompetencer til at tilrettelægge undersøgelse og analyse på såvel et kvalitativt som et kvantitativt grundlag. Modulet har således fokus på at generere specifikke kvalitative og kvantitative data og introducerer til forskellige analytiske tilgange til disse datatyper. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kvalitative metoder, herunder interviews, til brug i videnskabelig undersøgelse og analyse 

  • kvantitative metoder, herunder spørgeskemaer, til brug i videnskabelig undersøgelse og analyse 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at tilrettelægge videnskabelige undersøgelser og analyser på såvel et kvalitativt som et kvantitativt grundlag og med inddragelse af såvel interviews som spørgeskemaer 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at agere kritisk og etisk i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af videnskabelige undersøgelser og analyser 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUndersøgelses- og analysemetoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet.

Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods in Inquiry and Analysis
ModulkodeBAKDM202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet