Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter træning i analyse af her-og-nu kommunikationsprocesser og i deltagerafstemt feedback til en målgruppe.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • kommunikationstræning
  • analyse af og feedback i forhold til her-og-nu kommunikationsprocesser

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:iden om og forståelse af:

  • samspillet mellem verbalsproglige (ord), parasproglige (lyd) og kropssproglige (gestik og mimik) udtryksformer samt deres manifeste og latente betydningslag i kommunikationen.
  • deltagerafstemt feed-back.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder:

  • at analysere kommunikation i her-og-nu situationer
  • at designe og tilrettelægge kommunikationsprocesser
  • at give konstruktiv deltagerafstemt feedback.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

  • at anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder om samtaleanalyse og feedback på specifikke kommunikationssituationer
  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til identificering, udvikling og realisering af interpersonelle kommunikationsprocesser
  • at forholde sig til interpersonelle kommunikationsprocesser, herunder disses tilrettelæggelse, formidling og effekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden opgave og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. På baggrund af den givne opgave skal den studerende dokumentere færdighed i analyse af kommunikation i her-og-nu situationer, viden om vilkårene for sådanne analyser og evne til at kunne give feed-back og dermed være i stand til at omsætte teoretisk viden om kommunikationsanalyse i praksis.
Der gives en forberedelsestid på 30 min.
Prøvetiden er normeret til 30 min.
Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i modulet, dvs. 80% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige de opgaver, som stilles i løbet af modulet.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communication: Analysis and Feedback in Relation to Communication Processes
ModulkodeBAKDM20186
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet