Kommunikationsplanlægning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation, herunder relationen mellem partnerne i kommunikationen, valg af medie og budskabets konstruktion. I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikationsplanlægning
  • Strategisk kommunikation og effektmål
  • Medier og medievalg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • kommunikationsplanlægning i teori og praksis
  • kommunikations- og effektmål i strategisk kommunikation
  • forskellige mediers og mediegenrers særlige kendetegn og muligheder i forbindelse med kommunikationsplanlægning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at gennemføre kommunikationsplanlægning og strategiske kommunikationsindsatser
  • at foretage forundersøgelser af kommunikationssituation i relation til afsender, budskab og modtager som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne gennemføre og vurdere kommunikationsplanlægning ud fra forskellige tilgange og metoder
  • at fungere konsultativt i forhold til kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsplanlægning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes af interne bedømmere.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Planning
ModulkodeBAKDM201831
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 2 af 2
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet