Informationspraksis og informationsadfærd

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fokus for modulet er informationspraksis og -adfærd: at udforske de mange forskellige måder hvorpå mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger information. Gennem modulet opnår de studerende forståelse for de vigtigste koncepter og teorier indenfor informationspraksis og -adfærd.

Der udbydes undervisning indenfor følgende områder:

  • Teorier, koncepter og modeller indenfor informationspraksis- og adfærd
  • Informationssøgning som informationsadfærd
  • IKT-systemer i informationspraksis og -adfærd

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • hvordan mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger eller ignorer og undgår information
  • IKT-systemer som indgår i informationspraksis og -adfærd

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner og IKT-systemer
  • at analysere hvordan mennesker organiserer deres personlige informationer og filer
  • designe IKT-systemer til fremme af god informationspraksis og -adfærd

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til:

  • at reflektere over hvordan informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner påvirker designet af IKT-systemer
  • at bruge forskellige forskningsmetoder til at udføre en undersøgelse af konkrete informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationspraksis og informationsadfærd
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Practice and Information Behavior
ModulkodeBAKDM201816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Placering: Kommunikation og Digitale Medier, 4. semester
Sprog: Dansk og engelsk
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet