Logik og argumentationsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at bibringe den studerende en grundlæggende og bred forståelse for, dels argumentationens centrale rolle i kommunikation og erkendelse, dels argumentationens særlige natur, herunder specielt de logiske træk ved argumentation. Kurset introducerer til den logiske og konceptuelle analyse af naturligsproglig kommunikation og argumentation med henblik på at afgøre om konkrete argumenter er gyldige.

Der afholdes undervisningsaktiviteter inden for logik og argumentationsteori.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Argumentation som kommunikationsform, herunder argumentationens logiske karakter og forskellige metoder til at analysere argumentation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At anvende logiske metoder og teorier til at analysere konkret argumentation med henblik på, dels at forstå og fortolke argumentationen, dels at afgøre argumentationens gyldighed;

Kompetencer

Den studernede skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At håndtere komplekse argumentationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLogik og argumentationsteori
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLogics and Argumentation Theory
ModulkodeBAKDM201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet