Målgrupper og forbrugeradfærd

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til forskellige tilgange til segmentere et marked, forstå og udarbejde målgruppeanalyser samt grundlæggende aspekter inden for forbrugeradfærd.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse for:

  • tilgange til sementering og analyse af målgrupper
  • grundlæggende teorier og metoder inden for holdnings- og adfærdsforskningen på området forbrugeradfærd.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at definere og udvælge relevante kriterier, der kan opdele en virksomheds marked i segmenter
  • at gennemføre en analyse af segmenter og på basis heraf udvælge en eller flere målgrupper til et videre arbejde
  • at udvælge og anvende relevante teorier og tilgange til forbrugeradfærd for yderligere at forstå målgruppen.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

  • at definere et segment og planlægge indsatser rettet mod bestemte målgrupper med en bestemt forbrugeradfærd på basis af en udarbejdet markedsanalyse eller på baggrund af egne indsamlede data
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMålgrupper og forbrugeradfærd
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Omprøve: Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTarget Audiences and Consumer Behaviour
ModulkodeBAINV2422
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet