Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et problembaseret projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for uddannelsens fagområde. Det er et krav, at projektet inddrager fremmedsprogsområdet / fremmedsproget i væsentlig grad. Desuden er der fokus på akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • et udvalgt emne inden for uddannelsens fagområde med inddragelse af fremmedsprogsområdet / fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne med høj grad af sikkerhed og selvstændighed
 • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte emne
 • kvalificeret digital informationssøgning, -indsamling og -behandling
 • sikker anvendelse af relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling
 • selvstændigt og uddybende at analysere den udvalgte problemstilling
 • at formidle viden i en sikker form, som overholder principperne for akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde omkring komplekse opgaver og problemstillinger med en professionel tilgang
 • at strukturere en arbejdsproces og håndtere projektplanlægning og -styring omkring en specifik opgave i en gruppe i en professionel sammenhæng, fx ved brug af digitale ressourcer
 • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL samt hvordan kompetencerne kan omsættes til praksis i en professionel sammenhæng.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Omprøve: Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAINV2419
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet