Organisation, kommunikation og interessenter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med virksomheders og organisationers eksterne og strategiske kommunikation i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget med fokus på bl.a. interessenter og (sociale) medier. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • virksomheders og organisationers eksterne kommunikation med interessenter i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget, herunder digitalt medieret kommunikation, fx i sociale medier
 • grundlæggende teorier inden for ekstern kommunikation
 • strategisk kommunikation og dialogbaseret interaktion i private og offentlige organisationer i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i

 • sikker anvendelse af principperne for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne inden for organisation, kommunikation og interessenter
 • digital informationssøgning, -indsamling og -behandling samt projektplanlægning, -styring og -samarbejde
 • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem
 • at anvende relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling
 • at undersøge og vurdere organisationers og virksomheders eksterne miljø
 • at analysere problemstillinger i relation til virksomheders og organisationers eksterne kommunikation i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget, fx digital kommunikation
 • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om virksomheders og organisationers eksterne kommunikation i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • at formidle viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kommunikere med forskellige interessenter og offentligheden i fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • at arbejde praktisk med ekstern kommunikation og kommunikationsstrategier i relation til fremmedsprogsområdet / på fremmedsproget
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL, herunder kompetencer til samarbejde, projektplanlægning og -styring, fx ved hjælp af digitale ressourcer 
 • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL.  

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation, kommunikation og interessenter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Omprøve: Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation, Communication and Stakeholders
ModulkodeBAINV2415
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet