Emnestudie inden for international virksomhedskommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af selvstændig tilegnelse af viden og arbejde med en skriftlig opgave inden for international virksomhedskommunikation  med relation til den studerendes studieophold i udlandet.

Modulet skal give den studerende viden inden for udvalgte emner og aktuelle problemstillinger med relation til international virksomhedskommunikation. Desuden skal det gøre den studerende i stand til at anvende relevante teoretiske perspektiver til at analysere og diskutere centrale forhold inden for international virksomhedskommunikation.

Opgaven skrives på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for international virksomhedskommunikation, herunder relevant teori og metode vedrørende emnet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at indsamle og strukturere viden, som er relevant for opgavens udarbejdelse
  • at bygge oven på og kombinere viden erhvervet gennem undervisningen inden for international virksomhedskommunikation tidligere i studiet
  • at udvælge og anvende relevante teorier og metoder til besvarelse af den formulerede opgave
  • at afgrænse og analysere udvalgt materiale på en metodisk forsvarlig måde
  • at formidle viden om et udvalgt emne og strukturere en sammenhængende skriftlig akademisk præsentation om emnet.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at vælge, afgrænse, analysere en problemstilling inden for international virksomhedskommunikation ved hjælp af relevant teori og metode
  • selvstændigt at fortsætte udvikling af kompetencer inden for fagfeltet.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudie inden for international virksomhedskommunikation
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTopic Study in International Business Communication
ModulkodeBAINV2414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet