Kultur og erhverv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter problembaseret projektarbejde med et selvvalgt emne inden for området kultur og erhverv i relation til fremmedsprogsområdet. Projektet skrives på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for kultur og erhverv i relation til fremmedsprogsområdet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne inden for kultur og erhverv
  • at formidle, begrunde og vurdere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte emne
  • at anvende relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling
  • at analysere problemstillinger i relation til kultur og erhverv i fremmedsprogsområdet
  • mundligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur og erhverv i relation til fremmedsprogsområdet
  • at formidle viden i en form, som overholder de væsentligste principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at arbejde selvstændigt med et udvalgt emne inden for kultur og erhverv i fremmedsprogsområdet
  • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
  • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og erhverv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet skrives individuelt, og prøven er individuel.

Omprøve: Mundtlig pba. individuelt projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Business
ModulkodeBAINV2412
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet