Virksomhedens kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med virksomhedens kommunikation, hvor fokus ligger på virksomhedens skriftlige kommunikationsformer, primært den digitale kommunikation, fx via mail, websider og sociale medier, ligesom der også arbejdes med konventioner og formalia inden for fremmedsproget og dansk.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • forretningsgangen i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation, herunder virksomhedens/organisationens anvendelse af digitale hjælpemidler i forbindelse med oversættelse og tekstproduktion
 • virksomhedens/organisationens forskellige skriftlige kommunikationsformer, herunder digital kommunikation via mail, hjemmesider og sociale medier
 • konventioner i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation
 • udvalgte genrer inden for virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at oversætte samt selvstændigt at disponere og udforme tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation, under inddragelse af digitale hjælpemidler
 • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens/organisationens forskellige tekster
 • at udforme virksomhedens/organisationens kommunikation således, at den afspejler kontekst og tekstgenre, dvs. med et formalitetsniveau og en stil, der er tilpasset en given kommunikationssituation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk viden om sprog, tekstfunktion og kontekst til praktisk produktion af (digitale) virksomhedstekster
 • at udvise selvstændighed i varetagelsen af virksomheders kommunikation
 • at reflektere over egen læring og fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens kommunikation
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Communication
ModulkodeBAINV2410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet