Interpersonel kommunikation og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med interpersonel kommunikation og dets grundbegreber, herunder dialogisk og relationsbaseret kommunikation bl.a. på de sociale medieplatforme. Derudover introduceres der til videnskabelige metoder til indsamling og analyse af empiri. Modulet afsluttes med et problembaseret synopsisarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • teoretiske og praktiske aspekter af interpersonel kommunikation, bl.a. i digitale medier
 • mundtlig kommunikation med fokus på menneskelig interaktion og (inter)kulturel forståelse i fremmedsprogsområdet
 • grundlæggende synopsis- og projektrelevante metoder til indsamling og analyse af empiri.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne inden for interpersonel kommunikation i fremmedsprogsområdet
 • at formidle og begrunde valg af videnskabsteoretisk tilgang, metodologi, metode og teori i relation til det valgte emne
 • at anvende relevant teori og metode om interpersonel kommunikation
 • at beskrive og analysere forskellige praktiserede former for interpersonel kommunikation, herunder digital kommunikation
 • at strukturere og bearbejde en problemstilling i en syntetiseret form
 • mundligt at formidle sin viden om interpersonel kommunikation i relation til fremmedsprogsområdet.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at vurdere egen og andres (digitale) kommunikation, fx i faglige samarbejdsrelationer
 • at kommunikere og samarbejde med personer på tværs af landegrænser og kulturer
 • at bearbejde, syntetisere og mundtligt formidle problemstillinger
 • at arbejde systematisk og reflekteret med indsamling af data og dets analyse
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL.  

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven, at den studerende har deltaget aktivt i undervisningen i de af studienævnet definerede kurser, herunder har udarbejdet mundtlige og skriftlige oplæg efter underviserens bestemmelser.
 • Ved manglende aktiv deltagelse skal den studerende aflevere en bunden skriftlig hjemmeopgave på engelsk på maksimalt 6 sider til en af studienævnet fastsat afleveringsfrist

Prøver

Prøvens navnInterpersonel kommunikation og metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Omprøve: Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterpersonal Communication and Methods
ModulkodeBAINV2409
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet