Retorik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med produktion og formidling af overbevisende tekster i organisationssammenhænge. Modulet giver grundlæggende indsigt i retoriske virkemidler, argumentation, sproglig udformning og fremførelse. Fokus lægges på den mundtlige formidling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • begreber og teorier relateret til overtalelse, publikumstilpasning og persuasive sammenhænge i hverdagen
  • forskellige tilgange til at bruge teorier om overtalelse i forhold til specifikke formål, målgrupper og kontekster
  • hvordan man skaber overbevisende mundtlige præsentationer i relation til specifikke formål, målgrupper og kontekster.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere retoriske problem(er) og løsning(er) i en specifik organisatorisk kontekst
  • at skabe og fremlægge en overbevisende præsentation, der er skræddersyet til en bestemt kontekst
  • at italesætte muligheder og begrænsninger forbundet med at bruge teorier om overtalelse i professionelle sammenhænge
  • at tilpasse et overbevisende budskab til den specifikke kontekst, det specifikke publikum og det specifikke formål.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at bruge teorier om overtalelse til at analysere budskaber i en bestemt organisatorisk kontekst
  • at fungere som konsulent, der er i stand til at identificere retoriske problemer og løsninger relateret til en specifik organisations situation og behov
  • mundtligt at præsentere et klart og overbevisende budskab, som passer til en specifik kontekst, og hvor præsentationen trækker på relevante og situationstilpassede hjælpemidler.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetorik
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRhetorics
ModulkodeBAINV2408
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet